På uppdrag av Vinter – design och illustrationer för exteriören av nya bokbussen, Luleå kommun.  
Back to Top