På uppdrag av Vinter har jag ritat en illustration till Keolis: en översiktsbild över depå-stopen i Stockholm. Illustrationen byggdes upp som en linjekarta, som kombinerar profilens befintliga symbol-ikoner, logotype och typografi, med nya illustrationer på stadens landmärken.
Back to Top