Aktivitetsillustrationer och områdeskarta över världsarvet Gammelstad Kyrkstad
och friluftsmuseet Hägnan. På uppdrag av Vinter.
Back to Top