Uppdatering av den grafiska profilen, justerad logotype och nya illustrationer till Friends. 
Design och kommunikation av menyer, monterskyltar, affischer och innehåll till sociala medier.
Back to Top