Illustrationer till en informationskampanj för BodenBo, om skadedjursbekämpning. 
På uppdrag av Formsmedjan.
Back to Top