Illustrationer till Luleå kommuns informationsmaterial för framtidens skola. 
På uppdrag av Vinter.
Back to Top